jueves, 22 de octubre de 2009

1. CALDERÓN DE LA BARCA

Pues si tan breve se nombra,

De nuestra vida gocemos

El rato que la tenemos:

Comamos hoy y bebamos,

Que mañana moriremos

Tòpic literari: Fugit irreparabile tempus

Figures retòriques: Hipèrbole

Paràfrasi: Aquest poema ens fa entendre, que la vida l’hem de viure diàriament al màxim, ja que sense adonar-te’n passa la vida.


2.
GARCILASO DE LA VEGA

(...) coged de vuestra alegre primavera

El dulce fruto, antes que el tiempo airado

Cubra de nieve la hermosa cumbre (...)

Tòpic
literari: Carpe Diem

Figures retòriques: Personificació

Paràfrasi: La vida s’ha de viure al màxim ja que mai se sap el que pot passar en el futur.


3.
FRAY LUÍS DE LEÓN

¡Qué descansada vida

la del que huye el mundanal ruïdo

y sigue la escondida

senda por donde han ido

los pocos sabios que en el mundo han sido!

Tòpics literaris: Ubi Sunt.

Figura retoriques: Hipèrbaton i Epítet

Parafrasi: Ens diu que tothom vol buscar un ambient agradable en la seva vida, però no tothom ho aconsegueix, només els sabis.


4.
F. HÖLDERLIN

Arriba la nit! Correm, festegem avui encara el plaer

De tardor! Car plens són els cors, però curta és la vida,

I allò, amic Schmidt, que ens obliga a evocar el dia celeste,

No serem prou capaços de dir-ho amb paraules tu i jo.

Tòpics literaris: Carpe Diem

Figures retoriques: El·lipsi i asíndeton

Parafrasi: Que els bons moments sempre tenen un final i que els tens que aprofitar mentres durin.


5.
M.COSTA I LLOBERA

Prou té per viure qui en modesta taula

Posa amb nou llustre

Lo saber dels avis:

Mai li dissipen una son lleugera

Sòrdides ànsies.

Què tants esforços per tan curta vida?

Per què dins terres que altre sol fecunda

Viure voldríem? Qui , deixant la patria,

Fuig de si propi?


Tòpic literari: Sic transit gloria mundi.

Figura retòrica: Pregunta retòrica.

Parafrasi: Al final tots els actes que fem en la nostra vida no serveixen de res ja que algun dia morim.


6. LORENZO DE MÉDICI

Cerqui qui vulgui pompes i alts honors,

Places I temples I edificis grans,

Delícies, tresors, que són germans

De mil pensaments durs, de mil dolors.

Un verd pradell ben ple de belles flors

Un riu que banyi l’herba pels voltants,

Un ocellet que d’amor vessi els plants

Aquieta millor els nostres ardors.


Topic literari: locus amoenus.

Figura retòrica: Enumeració.

Parafrasi: Un home ens descriu la seva felicitat per viure en un ambient on té les seves necessitats.


7. A. POPE

Feliç l’home el desig i cura del qual

És limitat per alguns pocs acres paterns,

I s’acontenta tot respirant l’aire nadiu,

En son terreny.

A qui la vacada dóna llet, i pa els camps

I els seus ramats proporcionen abillament,

A qui l’estiu donen ombra els seus arbres,

Foc a l’hivern

(...)

Topic literari: Locus amoenus

Figura retoriqes: Paral·lelisme

Parafrasi: La cura de la natura a vegades sembla un aspecte poc important en la nostra vida, però en el fons té una repercució considerable.


8. FRANCESC VICENÇ GARCIA


Per lo golfo d’est món corrent Fortuna

Anam amb vents contraris navegant

I trobam-nos molt baix arrastrant

Pensar tenir los peus sobre la lluna;

(...)

Delits, riqueses, honres, majestats

No poden saciar l’enteniment

Creat per a gosar béns eternals.

(...)

Tòpic litertari: Sic transit gloria mundi

Figures retòriques: Hipèrbaton i enumeració

Paràfrasi: Critica la importancia que se li dona als bens materials i resulta que no es el més important.


9. RUBIÓ I ORS

Alça’t, oh Barcelona,

Prou has estat postrada i abatuda!

Mira que una corona

Tan gran com la perduda

Te guarda el cel tal volta per ton front!

Surt ja de t’agonia!

Pensa que els postres dills, amb veu severa,

preguntaran-te un dia:

“Què has fet de ta senyera?

On són tos reis? Tos braus cabdills, on són?

Tòpic literari: Ubi sunt

Figura retòrica: Personificació

Paràfrasi: Quan passes un mal moment, no has de mirar en el passat i has de mirar en el futur i passar pàgina.


10.

Vanitat i més vanitat, diu Cohèlet,

tot és efímer, tot és en va.

Què en treu l’home

de tots els treballs

amb què s’afanya sota el sol?

Tòpic literari: Fugit irreparabile tempus.

Figura retòrica: Pregunta retòrica

Paràfrasi: No ens serveix preocupar-nos per tot perquè quan arriba la mort poc serveixen aquestes preocupacions.


11. CÀNITC DELS CÀNTICS

Que n'ets, de bella, estimada meva,

que n'ets, de bella!

Els teus ulls són coloms

darrere el teu vel.

La teva cabellera és com un ramat de cabres

que baixen de les muntanyes de Galaad.

Les teves dents són un ramat d'ovelles toses

que pugen de banyar-se.

Totes ven aparellades,

no n'hi ha cap sense companya.

Com un fil escarlata són els teus llavis,

la teva boca és un encís,

dues meitats de magrana són les teves galtes

darrere el teu vel.

El teu coll és com la torre de David,

que s'alça sobre els cims;

hi ha penjats mil escuts,

tots els trofeus del guerres.

Tòpic literari: descriptio puellae

Figures rètòriques: Anáfora i Comparació

Paràfrisis: L’autor reflexa el seu sentiment sobre la dona que estima, i ens explica totes les seves característiques positivament.

12. JOSEP CARNER


Ara és el temps i l'hora benfactora,

ara és la nit, per a morir i amar.

¿Qui tindrà mai fermança ni penyora

de l'endemà?

Veurem potser la il.lusió desfeta

potser l'afany d'aquesta nit d'estiu

com una flor dins d'una ma distreta

caigui en el riu.

A mitjanit, els penitents ferotges,

són, dotze cops, de trista sang remulls.

Dotze besars volen comptar els rellotges

sobre els teus ulls.

¿Qui sap si vers la delejant bandera

em cridaran trompetes matinals?

O si el doll de la teva cabellera

tempta la falç?

Ara és el temps, a punt de meravella.

L'estel ens diu que fem la via ensems

Ara és el temps que sou encara bella.

Ara és el temps.


Tòpic literari: Carpe diem

Figures retòriques: Anàfora i metàfora

Paràfrasi: Tenim que disfrutar de la vida perque no sabem el que ens depararà en el futur.

No hay comentarios:

Publicar un comentario