domingo, 8 de mayo de 2011

Primer Conte de Català: Invasió Subtil

Invasió subtil i altres contes de Pere Calders
1.Invasió Subtil


1-Fes una síntesi de cadascun dels contes que no excedeixi les 5 línies

Aquesta novel•la, tracta sobre un home, que es troba a l'hostal Punta Marina. Un bon dia, ell esta dinant, i un home que ell considera que es japonès se li asseu al costat. El japonès sembla molt inculcat en la nostra cultura i el home s'estranya molt. Quan l'home va cap a la seva habitació parla amb la seva dona i li explica que ha conegut a un japonès molt estrany, finalment, la dona li diu que potser no era japonès, i l'home li diu que si perquè ell te molta intuïció.2-Analitza el tipus de narrador que apareix en cadascun

El narrador ho explica en primera persona. Es a dir el narrador es l'home que apareix en tot el relat. Així doncs, el narrador es intern i ho explica tot des del seu punt de vista.3-Cita i caracteritza tots els personatges que apareixen en cada narració

-L'home: Al relat no apareix cap nom. Es una persona catalana i que te molta intuïció per saber quines són les persones estrangeres.

-El japonès: A la obra no queda concretat el tema de si es japonès o no. De totes maneres es una persona que parla molt bé el català i menja els plats catalans.4-Busca en ambdós contes trets propis de la narrativa de Calders explicats en els articles anteriors

Ens trobem amb una gran quantitat de detallets perfectament inútils, amb aclariments del tot marginals, unit això a una gairebé sistemàtica imprecisió en allò que hauria de ser més pròpiament significatiu.5- Escriu un petit assaig on sintetitzis algunes de les idees dels articles que has consultat

En aquesta part de l'obra com ho em pogut comprovar no hi apareix cap fragment de caire pessimista, però si que apareixen moltes explicacions simbòliques, que fan que segueixis mes de l'obra, però que si no te les diguessin no passaria res.
Marc Martínez i Mireia Angulo HS2

No hay comentarios:

Publicar un comentario